Oferta publiczna akcji serii F

Podstawa prawna emisji:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
  • Uchwała nr 2/I/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.04.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zmieniona Uchwałą nr 14/I/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2007 r.

Rodzaj papierów wartościowych wraz z liczbą głosów na WZA:
akcje zwykłe na okaziciela, każda akcja uprawnia do 1 głosu na WZA

Oznaczenie emisji papierów wartościowych:
akcje serii F.

Wartość nominalna akcji:
10,00 zł.

Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego:
decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13.09.2007 r. o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz decyzja KNF z dnia 28.09.2007 r. o zatwierdzeniu aneksu nr 1 do tego prospektu emisyjnego.

Liczba akcji będących przedmiotem oferty publicznej:
2.879.134.

Cena emisyjna akcji:
15,00 zł.

Liczba akcji skutecznie subskrybowanych:
2.879.134.

Stopa redukcji:
88,49%.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego:
21.12.2007 r.

 

Harmonogram oferty
Ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru 15.05.2007 r.
Dzień ustalenia prawa poboru 18.05.2007 r.
Pierwszy dzień notowania prawa poboru 17.09.2007r.
Ostatni dzień notowania prawa poboru 25.09.2007r.
Data rozpoczęcia subskrypcji 21.09.2007 r.
Data zakończenia subskrypcji 28.09.2007 r.
Data przydziału akcji 09.10.2007 r.
Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172