WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)

 III kw. 2017201620152014201320122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58.480 81.775 63.877 61.641 80.044 82.168 86.807
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1.748 4.522 3.049 1.283 2.682 5.311 7.740
Zysk (strata) brutto 882 3.276 2.624 508 2.171 5.287 8.324
Zysk (strata) netto 627 2.686 2.016 326 2.014 4.511 6.809
Aktywa razem 166.803 174.341 152.320 147.011 154.386 150.603 144.340
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75.147 81.903 61.073 57.144 63.771 60.217 56.401
Zobowiązania długoterminowe 21.953 22.691 27.366 15.346 17.301 15.186 17.453
Zobowiązania krótkoterminowe 53.194 59.212 33.707 41.798 46.470 45.031 38.948
Kapitał własny 91.656 92.438 91.247 89.867 90.615 90.386 87.939
Kapitał zakładowy 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187 43.187
Liczba akcji 4.318.701 4.318.701 4.318.701 4.318.701 4.318.701 4.318.701 4.318.701
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,30 0.30 0.10 0,15 0.30 0,44 0,38
WSKAŹNIKIII kw. 2017201620152014201320122011
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
-0.03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,05 0,08
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,63 1,67 2,29 1,75 2,10 2,08 2,32
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0,36 0,38 0,31 0,30 0,31 0,29 0,28
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
-0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03 0,05

 

ZASADY WYCENY

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej RAFAMET.

> zasady wyceny

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
woj. śląskie, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd

> Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS : 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach 
Kapitał zakładowy: 43.187.010,00 zł
Kapitał wpłacony: 43.187.010,00 zł