Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A. określa Kodeks Spółek Handlowych oraz paragrafy 20 - 27 Statutu Spółki. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia są szczegółowo opisane w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalonym przez WZA w dniu 23 czerwca 2010 r. (akt notarialny Rep. A Nr 2337/2010).

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

> Regulamin Walnego Zgromadzenia

 

WALNE ZGROMADZENIA


24.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 24.06.2024 r.

7. Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.


10.05.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 10.05.2024 r.


28.06.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r.

7. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 27.07.2023 r.


25.01.2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 25.01.2023 r.

7. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 15.02.2023 r.


03.08.2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

       -  Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ - po wprowadzeniu projektu nowej uchwały

4. Projekty uchwał na ZWZ

       -  Projekty uchwał na ZWZ - po wprowadzeniu projektu nowej uchwały

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 03.08.2022 r.

7. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 02.09.2022 r.


14.06.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 14.06.2022 r.

7. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 27.06.2022 r.


22.02.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 22.02.2022 r.

7. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 18.03.2022 r.


16.06.2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

       -  Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treśc podjętych uchwał

7. Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte


23.06.2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treśc podjętych uchwał

7. Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte


24.06.2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

       -  Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 24.06.2019 r. - po zmianie projektu uchwały

       -  Uchwały Zarządu - po zmianie projektu uchwały

4. Projekty uchwał na ZWZ

       -  Projekty uchwał na ZWZ - po zmianie projektu uchwały

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treśc podjętych uchwał

7. Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte


26.06.2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


12.12.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


26.06.2017

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


23.02.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


31.05.2016

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


02.06.2015

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


28.05.2014

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


16.12.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


13.06.2013

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


05.06.2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


31.05.2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na ZWZ

4. Projekty uchwał na ZWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał


20.01.2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Dokumentacja na NWZ

4. Projekty uchwał na NWZ

5. Formularz wykonywania prawa głosu

6. Treść powziętych uchwał

 

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172