RAFAMET S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 25 czerwca 2007 roku. 

Akcje Spółki były notowane od 6 grudnia 1996 r. na RPW CeTO w Warszawie. 

Kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosi 43.187.010 zł i dzieli się na 4.318.701 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

  • 68.165 akcji serii A,
  • 272.658 akcji serii B,
  • 549.372 akcji serii C,
  • 473.095 akcji serii D,
  • 76.277 akcji serii E,
  • 2.879.134 akcji serii F.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 10 zł. 

02.01.2020

AkcjonariuszLiczba akcji i głosów na WZAUdział w kapitale
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 2.042.214 47,29 %
PROMACK sp. z o.o. 1) 668.120 15,47 %
SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 430.000 9,96 %
Krzysztof Jędrzejewski 1) 345.455 8,00 %
Michał Tatarek z podmiotami powiązanymi 2) 261.000 6,04 %
Likwidator CENTRACOM s.a. 186.500 4,32 %
Zarząd RAFAMET S.A. 35.879 0,83 %
Akcje 240 akcjonariuszy na rachunku sponsora emisji
(stan na 02.01.2020 r.)
21.519 0,50 %
Pozostali akcjonariusze 328.014 7,60 %
Razem4.318.701100 %

1) 2)  podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia,
o którym mowa  w art. 87 ust. 1 pkt 5 tej ustawy

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
woj. śląskie, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd

> Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS : 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach 
Kapitał zakładowy: 43.187.010,00 zł
Kapitał wpłacony: 43.187.010,00 zł