rafamet75lat logo

RAFAMET S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 25 czerwca 2007 roku. 

Akcje Spółki były notowane od 6 grudnia 1996 r. na RPW CeTO w Warszawie. 

Kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosi 43.187.010 zł i dzieli się na 4.318.701 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

  • 68.165 akcji serii A,
  • 272.658 akcji serii B,
  • 549.372 akcji serii C,
  • 473.095 akcji serii D,
  • 76.277 akcji serii E,
  • 2.879.134 akcji serii F.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 10 zł. 

18.08.2021

AkcjonariuszLiczba akcji i głosów na WZAUdział w kapitale
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 2.042.214 47,29 %
Promack sp. z o.o. 1) 4) 939.680 21,76 %
Krzysztof Jędrzejewski 2) 4) 345.455 8,00 %
Iskra sp. z o.o. 3) 4) 140.000 3,24 %
Michał Tatarek z podmiotem powiązanym 5) 262.255 6,07 %
Likwidator CENTRACOM S.A. 186.500 4,32 %
Zarząd RAFAMET S.A. 36.770 0,85 %
Akcje 240 akcjonariuszy na rachunku sponsora emisji (stan na 18.08.2021 r.)  21.519 0,50 %
Pozostali akcjonariusze 344.308 7,97 %
Razem4.318.701100,00 %

1) - 3) zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 14.05.2020 r.

4) podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,    domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 tej ustawy - podmioty te posiadają łącznie 32,9992% kapitału zakładowego

5)  zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 18.08.2021 r. 

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS : 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach