Zasady działania Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. reguluje Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, a także Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2020 r. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2022 r.

> Regulamin Rady Nadzorczej

 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z dnia 09.10.2017 r. 

> Regulamin Komitetu Audytu

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 

 

Pani Klaudia Budzisz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pani Klaudia Budzisz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uzyskała licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.

Pani Klaudia Budzisz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze restrukturyzacji i obsłudze korporacyjnej, była też członkiem Zespołu Konsultacyjnego w ramach prac Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

 

Doświadczenie zawodowe:

07.2018 – nadal – POL-Euro Fundusz Morski S.A. z siedzibą w Gdyni (Prezes Zarządu),

11.2016 – 06.2018 – POL-Euro Linie Żeglugowe S.A. w likwidacji z siedzibą w Gdyni (Likwidator),

05.2016 – nadal – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie (Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych, Dyrektor Biura Zarządu),

06.2010 – 07.2017 – Kancelaria Radcy Prawnego (Właściciel – radca prawny),

05.2010 – 04.2012 – Synergia Finanse S.A. w Katowicach (Prezes Zarządu),

05.2004 – 07.2004 – Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy sp. k. w Krakowie (Prawnik),

02.2004 – 01.2010 – Kancelaria Prawnicza dr hab. Zygmunt Tobor i Wspólnicy sp. k. w Katowicach (Dyrektor Kancelarii).

W ramach grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pani Klaudia Budzisz pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Euro – Eko Media sp. z o.o., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.

 

Pozostałe informacje:

Pani Klaudia Budzisz oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Jakub Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Jakub Kaczmarek posiada wykształcenie wyższe - ukończył kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ponadto ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

Doświadczenie zawodowe:

04.2023 – nadal – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. – Kierownik Biura Analiz i Kontrolingu oraz Zastępca Głównego Księgowego,

10.2017 – 04.2023 – Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Finansowych i Controllingu, (07.2019 – 01.2023) Prokurent,

10.2016 – 09.2017 – Murapol Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – Analityk finansowy,

01.2013 – 10.2016 – Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. – Specjalista ds. kontrolingu.

 

Pozostałe informacje:

Pan Jakub Kaczmarek oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 Pan Bartosz Matan – Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Bartosz Matan posiada wykształcenie wyższe - ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości oraz licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.

 

Doświadczenie zawodowe:

od 2019 – nadal – wspólnik i prokurent spółki Kancelaria Prawna Dr K. Żmuda – Matan i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

od 2013 – nadal – wspólnik oraz Prezes Zarządu podmiotu leczniczego LUXARMED Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,

od 2018 – nadal – własna działalność gospodarcza prowadzona pod firmą BM MANAGEMENT, aktualnie działalność gospodarcza zawieszona,

od 2006 – nadal – praca, a następnie współpraca z Silesian Investment Center Sp. z o.o. w Katowicach, jako prawnik wewnętrzny,

od 2010 – nadal – współpraca z TG NOVA Sp. z o.o. sp. k. w Tarnowskich Górach, jako prawnik wewnętrzny oraz zarządca nieruchomości,

od 2018 – nadal – współpraca z GRUPĄ PRC HOLDING Sp. z o.o. w Katowicach, jako prokurent samoistny spółki,

od 2010 – do 2017 – praca w SIC DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, jako prawnik wewnętrzny, prokurent samoistny spółki oraz zarządca nieruchomości.

 

Pozostałe informacje:

Pan Bartosz Matan oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Grzegorz Pazura – Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Grzegorz Pazura posiada wykształcenie wyższe - ukończył kierunek Informatyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, kierunek Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończył Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Doświadczenie zawodowe:

od 14.05.2021 – nadal – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

od 01.07.2020 – 13.05.2021 – Ministerstwo Aktywów Państwowych,

od 20.11.2018 – 30.06.2020 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

od 01.02.2017 – 28.02.2019 – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

od 01.04.2016 – 31.01.2017 – Ministerstwo Energii,

od 01.11.2014 – 31.03.2016 – Ministerstwo Skarbu Państwa,

od 01.09.2009 – 31.10.2014 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Pan Grzegorz Pazura jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

 

Pozostałe informacje:

Pan Grzegorz Pazura oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pani Aleksandra Rybak – Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pani Aleksandra Rybak jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła ponadto aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu oraz Podstawy prawno - ekonomiczne procesu inwestycyjnego - studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Doświadczenie zawodowe:

03.2013 – nadal – Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Rybak,

07.2010 – 09.2016 – Kancelaria Radców Prawnych Małgorzata Smolińska i Wspólnicy w Częstochowie, dyrektor kancelarii,

10.2000 – 06.2010 – Kancelaria Prawnicza PROKURA Marian Skwara i Spółka Sp. k. w Częstochowie, referent ds. administracyjno – prawnych,

Członkostwo w radach nadzorczych:

12.2014 – 06.2016 – Klub Sportowy AZS CZĘSTOCHOWA S.S.A. w Częstochowie,

06.2013 – 06.2024 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie.

 

Pozostałe informacje:

Pani Aleksandra Rybak oświadczyła, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza – Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Rybak oraz członkostwo w Radzie Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA w Krasiczynie nie są konkurencyjne do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Daniel Wiśniowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Daniel Wiśniowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył Zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Doświadczenie zawodowe:

2022 – nadal – Esab Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,

2022 – nadal – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Naczelny – Wiceprezes Zarządu,

2016 – 2022 – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Naczelny – Prokurent,

2006 – 2016 – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy,

2001 – 2006 – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Produktu,

1993 – 2000 – Fersab Sp. z o.o. – Kierownik Działu Handlowego.

Pan Daniel Wiśniowski zasiadał w Radach Nadzorczych następujących podmiotów: Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. Jaworzno (Przewodniczący Rady Nadzorczej), MPGK Sp. z o.o. Jaworzno (Przewodniczący Rady Nadzorczej), WRJ – Serwis Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie (Przewodniczący Rady Nadzorczej), GPW S.A. Katowice (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz ADM Chorzów Sp. z o.o. (Wiceprzewodniczący RN).

 

Pozostałe informacje:

Pan Daniel Wiśniowski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172